Regulamin odwiedzających

Wstęp na boisko- sportowy plac zabaw

 1. Wstęp na plac zabaw jest dozwolony tylko w godzinach otwarcia z ważnym biletem lub przy użyciu miejskiej karty i płatności wpisowego miasta poprzez automatyczny system obsługi klientów. Karta Miejska może być zakupiona i ładowana na miejscu innch obiektów sportowych.
 2. Kupując bilet, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz instrukcje personalu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wywieszonymi na tablicy informacyjnej .
 3. Godziny otwarcia placu zabaw – boiska i wszystkie zmiany będą publikowane,wywieszone na tablicy ogłoszeń przy wejściu na plac zabaw, a także na stronie internetowej www.bazenusti.cz.
 4. Dzieci poniżej 12 roku życia są wpuszczane na plac zabaw , tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej – 18 lat lub starszych.
 5. Rezerwacje można składać za pośrednictwem systemu rezerwacji boiska na stronie www.bazenusti.cz.
 6. Wstęp jest możliwy tylko w odpowiednich i czystych butach.
 7. Jeśli klient nie przyjdzie w uzgodnionym terminie na boisko-plac zabaw , po 10 minutach od początku zastrzeżonego czasu to plac automatycznie jest dostępny dla osób publicznych lub innych zainteresowanych .
 8. Za pobieranie opłat jest odpowiedzialny pracownik obsługi placu zabaw-boiska (lub inny przedstawiciel obsługi), zgodnie z cennikiem wynajmu, który znajdziecie na stronie internetowej www.bazenusti.cz.
 9. Właściciele, obsługa placu zabaw – boiska może wyznaczyć godziny dla masowych imprez, zabaw i organizacji sportowych. W tych godzinach jest plac zabaw-boisko lub jego część dla dzieci i społeczności zamknięta .
 10. Dla sprawnego funkcjonowania placu zabaw- boiska jest odpowiedzialny administrator, właściciel (w przypadku jego nieobecności, inny upoważniony przedstawiciel).
 11. Ostatnie wejście na teren , zawsze 1 godzinę przed końcem godziny otwarcia .
 12. W przypadku jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń na sprzęcie sportowym, powierzchni lub ochrony ogrodzeń, użytkownik jest zobowiązany powiadomić pracownika obsługi, który informuje o sytuacji administratora-właściciela. Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania .
 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych, administrator lub jego zastępca jest uprawniony do częściowo lub całkowicie zruszyć akcje, zapłacony wstęp nie podlega zwrotowi .
 14. Za naruszenie godzin otwarcia przez użytkownika jest administrator (lub zastępca) uprawniony do wyprowadzenia z placu bez prawa na odszkodowanie.
 15. Po ukończeniu czynności użytkownik jest zobowiązany do porządku , zamknięciu placu oraz przekazaniu kluczy pracownikowi obsługi , jeśli pracownik nie zdecyduje inaczej .

Obowiązki użytkowników sportowego placu zabaw , hali sportowej

Użytkownicy są zobowiązani :

 • korzystać z obiektów sportowych tylko w celach sportowych
 • dbać o ochranę sportowego placu i natychmiast zgłaszać szkody
 • chronić plac sportowy przed wandalami i dowolnego poszkozowania
 • dotrzymywać wszystkie zasady bepieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej
 • interweniować w przypadku , że się staniecie światkami niszczenia areału , zgłosi to pracownikowi obsługi lub Policji Republiki Czeskiej numer 158

Zabrania się:

 • zanieczyszczać lub w inny sposób niszczyć sztuczną powierzchnię boiska i narzędzi sportowych (sieci, słupków, bramek, ogrodzenia, maszyn, itp.)
 • rzucać śmieci poza kosze przeznaczone do tego celu,
 • wstęp na boisko w brudnych lub niewłaściwym obuwiu np.korki,
 • wstęp dzieciom do 12 lat bez opieki osób starszych 18 lat,
 • palenia we wszystkich obszarach placu,
 • spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotyków,
 • wejście pod wpływem alkoholu,
 • wejścia psów i innch zwierząt na plac,
 • swoim zachowaniem stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa innych użytkowników, nie ograniczać, nie przeszkadzać innym,
 • jazda na rowerze , rolkach i deskorolce,
 • organizacja działań w parku bez uprzedzenia i zgody miejskiej firmieTEPVOS spół. z.o.o., Ústí nad Orlicí.

Inne :

 1. Wszystkie czynności sportowe w obiekcie są na własne ryzyko .
 2. Odwiedzający nie powinni zabierać z sobą cenne rzeczy i większe ilości gotówki. W przypadku wyjątkowej finansowej ilości pieniędzy lub przedmiotów o wartości ponad 5 000 CZK odwiedzający ma obowiązek zwrócić się do pracownika obsługi i poprosić o przechowanie cenności. Przy przekazaniu cenności lub gotówki pod opiekę i po jego odebraniu jest niezbędne potwierdzenie dokumentem tożsamości czyli ważnego dowodu osobistego ze zdjęciem. Obsługa napisze potwierdzenie o przyjęciu cenności. Ta usługa jest płatna sumą 10,- CZK.
 3. Administrator lub pracownik obsługi nie odpowiada za straty lub uszkodzenia rzeczy osobistych użytkowników na placu, które nie zostały przekazane operatorowi.
 4. Za wszelkie urazy i kontuzje, które spowodowane zostały przez odwiedzającego własnym niedbalstwem, zaniedbaniem lub naruszenia regulaminu nie odpowiada adminitrator.
 5. Brak przestrzegania instrukcji działania sprzętu, niewłaściwe zachowanie lub dowolnego zniszczenia i uszkodzenia sprzętu sportowego, użytkownicy zostaną wyprowadzeni i biorą bezpośrednią odpowiedzialność za szkody spowodowane. Użytkownicy następnie zobowiązani są do zwrotu kosztów szkód spowodowanych.
 6. Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkiem wszystkich :organizatorów (organizatorów tzw.nadzoru pedagogicznego) grupa ćwiczących (sportowcy). Inni zainteresowani muszą być zaznajomieni z regulaminem przed po użyciem sportowych obszarów.
 7. Jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszego regulaminu, pracownik ma prawo do wyprowadzenia uczestnika z obiektu sportowego.

Uniwersalny sportowy plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią został zbudowany w 2016 roku przez miejską firmęTEPVOS, spół. z.o.o., Ústí nad Orlicí , przy pomocy dotacji przyznanych z Ministerstwa rozwoju regionalnego , krajowego programu wsparcia turystyki ‚Podróży dostępne dla wszystkich’.

Tekst Regulaminu został zatwierdzony przez menedżerów spółki komunalnej TEPVOS spół. z.o.o.

Regulamin  jest ważny od 1. 6.2016.


Sdílet!