Regulamin dla użytkowników

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW SŁUŻY DO ZAPEWNIENIA PORZĄDKU , BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIU UŻYTKOWNIKÓW . KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I BEZWARUNKOWO JEGO PRZESTRZEGAĆ .

PODSTAWOWE PRZEPISY

 1. Mini Golf jest przeznaczony dla rozrywki , relaksu i odpoczynku .
 2. Wstęp dzieci w wieku poniżej 10 lat jest dozwolony tylko wtedy , gdy towarzyszy osoba pełnoletnia 18 lat lub starsza.
 3. Ilość osób maksymalna wynosi 45 zawodników. W przypadku przepełnienia wstęp do areału będzie regulowany przez pracownika obsługi.
 4. W przypadku złej pogody (np. deszcz) sportowy teren zostanie zamknięty. Co najmniej 2 godziny po deszczu jest niezbędne umożliwienie wysuszenia terenu .
 5. Każdy gracz ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, wypożyczonego sprzętu sportowego (kija golfowego, piłka) i grającego toru.
 6. Wejście na grający teren mini golfu jest zabroniony !
 7. Zasady gry znajdują się na odwrocie karty do gry.
 8. Podczas wejścia odwiedzający zapłaci za kartę gry , która jest równocześnie biletem i dokumentem o wypożyczeniu sprzętu sportowego (kija golfowego, piłka).
 9. Czas trwania pobytu zaczyna się zakupem karty do gry.
 10. Grający czas 1 koła max.90 min
 11. Kupując kartę do gry, użytkownik wyraża zgodę na następujące zasady i instrukcje operatora mini golfa. Użytkownik, który wielokrotnie narusza regulamin, będzie wyprowadzony z terenu mini golfa bez prawa na odszkodowanie .
 12. Użytkownicy są zobowiązani, dbać o zaplecze sportowe oraz koszty szkód rekompensować.

Obowiązki użytkowników mini golfa

Użytkownik jest zobowiązany do:

 • Stosowania się przestrzegania zaleceń administratora i obsługi mini golf,
 • zachowywać się przyzwoicie i zdyscyplinowany sposób , tak by nie zagrażać innym , ani sobie,
 • utrzymanie czystości , śmieci wyrzucać tylko do zainstalowanych koszy,
 • po zakończeniu gry, zwrócić wynajęty sprzęt do gry oraz opuścić obszar gry wyznaczonym wyjściem.

Zabrania się:

 • Wejście dzieci poniżej 10 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej 18 lat lub starszej,
 • biegać lub skakać przez tory gry,
 • jeździć na rowerach, hulajnodze , rolkach itp.
 • grać w mini golfa w złych warunkach klimatycznych i pogodowych (deszc, wiatr, burzy, grad, mróz, lód, śnieg, mgła, itp.),
 • kempingu, noclegu oraz palenia ognia,
 • zanieczyszczać lub w inny sposób uszkadzać pomieszczeń, sprzętu sportowego ( kij golfowy, piłka) oraz obszaru terenu,
 • palenie na całym obszarze, mini golfa,
 • spożywania napojów alkoholowych lub substancji odurzających,
 • wejście po spożyciu alkoholu,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • swoim zachowaniem stanowić zagrożenie dla zdrowia innych użytkowników , ograniczenia lub przeszkadzania innym użytkownikom.

Inne:

 1. Wszelka aktywność użytkownika jest gra na własne ryzyko.
 2. Na wszelkie urazy i kontuzje , które użytkownik spowoduje sam własnym niedbalstwem, zaniedbaniem lub naruszeniem regulaminu, nie ponosi odpowiedzialność właściciel.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu, niewłaściwe zachowanie lub dowolnego zniszczenia i uszkodzenia obiektów sportowych będzie użytkownik wyprowadzony i poniesie bezpośrednią odpowiedzialność za szkody spowodowane. Użytkownik będzie następnie zobowiązany zwrotu kosztów szkód spowodowanych.
 4. Jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszego regulaminu, pracownik obsługi ma prawo wyprowadzić użytkownika ze sportowego mini golfa.

Tekst Regulaminu jest zatwierdzony przez menedżerów firmy komunalnej TEPVOS spół. z.o.o.

Regulamin odwiedzających jest ważny od 1. 6.2016.


Sdílet!