Przygotowanie pływackie

To jest tytuł pola

--19

Dla dzieci od 5 lat

Kurs nauki pływania w 15 lekcji, który dzieci uczęszczają bez rodziców. Opiera się na podstawowych kursach pływania dzieci z rodzicami i dokształca ich zdolności pływackie. Dzieci powinny poprawić podstawowe umiejętności i nauczyć się stylów pływania. (żabka, grzbiet, kraul) według charakteru – metodyki pływania. W tym kursie uczą się poprzez zabawę z celem opanowania w pierwszym rzędzie pływania.

Czas trwania lekcji: 60 minut pod okiem instruktora pływania

Zajęcia odbywają się:

 • wymiary:5m, głębokość 105-170cm, pogłębiające się dno, 5 torów , startowe bloki, technologia wykorzystywania słonej wody bez standardowego chlorowania
 • temperatura wody: 28° C
 • temperatura powietrza: 30 – 32°C

Po ukończeniu kursu dzieci dostają dyplom i zabawkę do wody.

To jest tytuł pola

 • Cena kursu obejmuje 15 lekcji
 • Opłata za kurs jest wpłacana najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej lekcji
 • Cena kursu nie obejmuje ubezpieczenie wypadkowe dla dziecka
  • Nieobecność na zajęciach dziecka usprawiedliwiamy dzień przed lekcją do 20 godziny.
  • Nieusprawiedliwione godziny nie zostaną zastąpione nowymi.
  • Biorąc pod uwagę że koszt prowadzenia pływackiego basenu w nieobecności dziecka nie zmniejszy się, to nie jest możliwe wypłacenie pieniężnej rekompensaty za daną lekcję.
  • Wymiana za lekcje zastępcze , nie jest możliwa.
  • Wymiana lekcji jest możliwa tylko w aktualnym kursu, nie zostaną przeniesione donastępnych kursów.
  • Wymiana lekcji powinna być skierowana w odpowiednim czasie, nie zostawiać wszystko na ostatnią chwilę , zdarzyć się może , że nie będzie wolnego miejsca w kursie a wymianę, mimo, że macie na nią prawo  nie będzie możliwe zrealizować.
  • Opłata za kurs po zapłaceniu pierwszej lekcji jest nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku anulowania lekcji przez organizatora jest możliwość domówić się na dodatkowe lekcje.W ciągu tych 15 lekcji ma prawo do maksymalnie 2 części lekcji , rekompensaty , tylko wtedy gdy są one usprawiedliwione . Nieobecność dziecka można usprawiedliwić na http://bazenusti.auksys.cz lub SMS podle reguł na odwrocie karty którą dzieci otrzymały na pierwszej lekcji.


Sdílet!