Pływanie dzieci z rodzicami

To jest tytuł pola

Dla dzieci od 3 do 4 lat2

Nauka prowadzona poprzez gry i zabawy w celu uzyskania komleksowych umiejętności pływackich , które dziecku w przyszłości pozwolą bezpieczny wytrwały ruch w wodzie – które umiejętności będzie umiał w przyszłości wykorzystać dla realizacji: zdrowia, sprawności fizycznej, sportu, pracy a może uratować życie innemu człowieku . Dziecko przyzwyczaja się do właściwości fizycznych wody , wykorzystywane są pomocne akcesoria  unoszące dziecko nad wodą a tym samym, wspierają rozwój psychomotoryczny.

Długość lekcji : 60 minut, zajęcia prowadzone pod okiem instruktorów 45 minut w wodzie

Nauka odbywa się:

 • basen dla dzieci: wymiary: 4,45 x 2,85 m, głębokość 0,40m, mała zjeżdżalnia, dziobek z wodą, temperatura wody 30°C
 • zjeżdżalnia wodna – rynna: wymiary: 5,20 x 4,35m, płaskie dno, głębokość 0,70 m, temperatura wody 29°C
 • duży szkoleniowy basen: wymiary: 25 x 10,5 m, głębokość 105-170cm, pogłębiające się dno, 5 torów pływackich, bloki startowe, temperatura wody 28 ° C, temperatura powietrza 30-32 ° C

Zastosowanie technologii lekko słonej wody bez standardowego chlorowania.

Terminy:

środa 16:00-17:00 godzin 

sobota 9:00-10:00 godzin

Po ukończeniu kursu dzieci otrzymują dyplom i zabawkę do wody . Mogą również zapisać się do następnych kursów pływania.

To jest tytuł pola

Dla dzieci od 4 do 6 lat

2013-06-05 plavání (10)

Kurs nawiązuje na podstawowy kurs pływania dzieci z rodzicami. W tym kursie dzieci powinny poprawić swoje umiejętności pływackie a tym samym przygotować się , pływać bez pomocy rodziców. Po jego zakończeniu dzieci mogą kontynułować naukę pływania w  kursach przyprawy pływackiej.

Długość lekcji : 60 minut , zajęcia są prowadzone przez instruktorów 45 minut w wodzie.

Terminy:

środa 16:00 – 17:00 godz.

sobota 9:00 – 10:00 godz.

Po zakończeniu kursu dzieci otrzymują dyplom i zabawkę do wody . Mogą również zapisać się do następnych kursów pływania.

To jest tytuł pola

 • Cena kursu obejmuje 15 lekcji
 • Opłata za kurs jest wpłacana najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej lekcji
 • Cena kursu nie obejmuje ubezpieczenie wypadkowe dla dziecka
 • W ciągu tych 15 lekcji ma prawo do maksymalnie 2 części lekcji , rekompensaty , tylko wtedy gdy są one usprawiedliwione. Nieobecność dziecka można usprawiedliwić na http.//bazenusti.auksys.cz lub SMS podle reguł na odwrocie karty , którą dzieci otrzymały na pierwszej lekcji.
 • Nieobecność na zajęciach dziecka , usprawiedliwiamy dzień przed lekcją do 20 godziny.
 • Nieusprawiedliwione godziny nie zostaną zastąpione nowymi.
 • Biorąc pod uwagę , że koszt prowadzenia pływackiego basenu w nieobecności dziecka nie zmniejszy się to, nie jest możliwe wypłacenie pieniężnej rekompensaty za daną lekcję.
 • Wymiana za lekcje zastępcze nie jest możliwa.
 • Wymiana lekcji jest możliwa tylko w aktualnym kursu, nie zostaną przeniesione do następnych kursów.
 • Wymiana lekcji powinna być skierowana w odpowiednim czasie, nie zostawiać wszystko na ostatnią chwilę, zdarzyć się może, że nie będzie wolnego miejsca w kursie a wymianę, mimo że macie na nią prawo, nie uda się zrealizować.
 • Opłata za kurs po zapłaceniu pierwszej lekcji nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku anulowania lekcji przez organizatora jest możliwość domówić się na dodatkowe lekcje.


Sdílet!