TEPVOS CUP

1-38Od zimy 2017 se bude hrát na Zimním stadionu v Ústí nad Orlicí podle upravených pravidel hokejový turnaj v bezkontaktním minihokeji s názvem TEPVOS CUP.
Startovat mohou všichni, kteří v ročníku 2017 – 2018 nenastoupí ani jednou v mistrovských soutěžích okresu a vyšších. Hraje se i nadále bezkontaktně v počtu čtyř hráčů plus brankář s libovolným počtem náhradníků. Brankáři startují bez omezení a mohou se mezi celky půjčovat. Hráčskou výjimku mají pouze hráči ročníku 1976 a starší, ti startují úplně bez omezení. Hrací čas je 3 x 12 minut čistého času, při remíze 2 minuty prodloužení, popř. nájezdy. Přihlášky, soupisky a čísla účtu pro zaslání startovného najdete níže.

Podmínky přihlášení mužstva:
1. Řádně odevzdaná a vyplněná přihláška – do 30. října 2017
2. V termínu zaplacené startovné (1000 Kč) – do 30. října 2017 (po zaplacení nevratné)!
3. V termínu zaplacená první záloha na led, rozhodčí a časomíru (800 Kč x počet zápasů) – do 18. listopadu 2017.
Veškeré platby provádějte bezhotovostně na účet: 168 752 599/0300, variabilní symbol 503 2017, zpráva příjemce: vždy musí být uveden NÁZEV DRUŽSTVA
V termínu (do 30. října 2017) musí být řádně odevzdaná a vyplněná soupiska mužstva maximálně dvaceti hráčů + dvou brankářů.
Bližší informace na telefonu 777 171 656, Michael Resler – osoba pověřená vedením turnaje TEPVOS CUP.

Krajánci vyhráli II. TEPVOS CUP


Sdílet!