Rekonstrukce Aquaparku je před dokončením

V září 2017 byla zahájena v Aquaparku Ústí nad Orlicí rozsáhlá rekonstrukce bazénů spočívající v instalaci nerezových van. Důvodem realizace akce byl havarijní stav keramických obkladů a značné ztráty vody unikající netěsnícím dnem.

Při rekonstrukci došlo zejména k demolici částí bazénů, odkrytí a úpravě technologických rozvodů a instalaci nerezových van a brodítek ve všech bazénech. Součástí je také instalace nových atrakcí jednak ve velkém bazénu a zejména pak v dětské části.  Nerezová konstrukce byla zvolena, protože má vyšší životnost než jiná řešení a minimalizuje riziko úniků vody. V průběhu rekonstrukce jsme byli nuceni, po jejich odkrytí, reagovat na skutečný technický stav některých částí jak technologie, tak i stavebních částí a řešit celou řadu technických problémů. Z tohoto důvodu budou celkové náklady rekonstrukce činit cca 34 mil. Kč oproti předpokládaným 30 mil.

Dokončení prací a předání hotových bazénů zhotovitelem je plánováno na 15. 6. 2018. Vlivem výše uvedených problémů tak došlo k přibližně čtrnáctidennímu zdržení, které však bylo nutné k řádnému provedení prací. Drobným nedostatkem bude ne zcela ideální stav travnaté plochy, kdy některé části zasažené stavbou budou bez travního povrchu, který bude zasetý, a musíme počkat na vzrůst. Přesto však věříme, že návštěvníci budou spokojení se zlepšením, které jim tato rekonstrukce přináší.

 Slavnostní otevření předpokládáme uskutečnit 22. 6. 2018, vzhledem k tomu, že po předání díla musí naší pracovnici zajistit závěrečné úklidy, rozbory vzorků vody a další drobné práce. Naším cílem je, aby ihned po slavnostním otevření začal Aquapark sloužit veřejnosti. Budeme tedy doufat, že i počasí nám tento cíl umožní splnit. Aktuální informace k zahájení provozu Aquaparku budeme pravidelně zveřejňovat na našich webových stránkách www.tepvos.cz, www.bazenusti.cz a www.facebook.com/tepvos.

Srdečně zveme všechny na koupání v novém Aquaparku a těšíme se léto 2018.

Vedení městské společnosti TEPVOS


Sdílet!