Plavecký oddíl Sportsteam

top-timeline-sportsteam-var-1_meni

Tento oddíl zahájil činnost v září roku 2013 a Vy se můžete stát jeho členem.

 

Přihlášky a další informace na www.sportsteam.cz a na telefonu +420 730 807 690.

Začínáme v úterý 25. 9. 2018 a ve čtvrtek 27. 9. 2018

Plaveme každé úterý a čtvrtek od 16 do 19 hod.

Přihlásit se můžete na: http://www.sportsteam.cz a nezapomeňte vybrat město Ústí nad Orlicí.

(uveďte název kurzu, město, den/dny, čas)

Nabídka kurzů v Ústí nad Orlicí:

  • Plavecká přípravka pro děti
  • Zdokonalovací plavání pro děti
  • Sportovně – kondiční plavání pro děti

Plavecká přípravka pro děti od 6 let

Kurz je určen pro děti ve věku od 6 let, horní věkovou hranicí bývá věk 8 – 10 let (záleží na zvládnutí základních plaveckých dovedností). Výuka probíhá v dětském nebo ve velkém bazénu. V případě velkého bazénu je výuka přizpůsobena podmínkám. V tomto kurzu je kladen důraz na prohloubení základních plaveckých dovedností (zejména pády a skoky do vody a orientace ve vodě) s návazností na nauku základů plaveckých způsobů. Budujeme u dětí základní plavecké dovednosti:

  • plavecké dýchání
  • plavecká poloha, vznášení, splývání
  • pády a skoky do vody
  • orientace ve vodě
  • rozvoj pocitu vody
Návaznost na kurz – pro absolventy plavecké přípravky nebo plavání dětí s rodiči pořádané na Krytém plavecké bazénu v Ústí nad Orlicí.
Navazujícím kurzem je zdokonalovací plavání pro děti.

Určeno:                pro děti od 6 let
Start kurzu:         25. 9. 2018 / 27. 9. 2018         

Kapacita:             15

Kdy kurz probíhá: Úterý / čtvrtek
Čas kurzu: 16:00 – 17:00 hod.
Cena: 1 x týdně – 1.990,-
2 x týdně – 2.990,-
* pořadatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění potřebné kapacity kurzy zrušit
* v případě volných míst je možné do jednotlivých kurzů nastoupit kdykoliv během roku

Přihlásit se můžete na: http://www.sportsteam.cz a nezapomeňte vybrat město Ústí nad Orlicí.

(uveďte název kurzu, město, den/dny, čas)

 

Zdokonalovací kurz plavání pro děti od 8 let

Kurzy zdokonalovacího plavání jsou nástavbou plavecké přípravky a jsou určeny dětem, které mají zvládnuty základní plavecké dovednosti a základy plaveckých způsobů. V této chvíli přichází prostor pro zdokonalování plaveckých způsobů. To je proces, který trvá několik let plaveckého tréninku, ale ve většině případů vydrží jedincům po zbytek života
Určeno:                pro děti od 8 let
Start kurzu:          25. 9. 2018 / 27. 9. 2018
Kapacita:             15
Kdy kurz probíhá: Úterý / čtvrtek
Čas kurzu: 17:00 – 18:00 hod.
Cena: 1 x týdně – 1.990,-
2 x týdně – 2.990,-
* pořadatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění potřebné kapacity kurzy zrušit
* v případě volných míst je možné do jednotlivých kurzů nastoupit kdykoliv během roku

Přihlásit se můžete na: http://www.sportsteam.cz a nezapomeňte vybrat město Ústí nad Orlicí.

(uveďte název kurzu, město, den/dny, čas)

 

Sportovně – kondiční plavání pro děti od 10 let

Jedná se o kurz navazující na zdokonalovací plavání. V případě sportovně – kondičního plavání jde o systematický trénink, vedoucí k zlepšení fyzické kondice. Tento typ kurzu je vhodný pro děti, které baví plavání, chtějí se v něm zlepšovat a zvyšovat jím svoji kondici, ale nemají závodní ambice. Stejně tak je sportovní plavání vhodné pro sportovně založené děti jako regenerační a kondiční doplněk pro jejich ostatní sportovní aktivity (atleti, lyžaři, apod.).
Určeno:                pro děti od 10 let
Start kurzu:          25. 9. 2018 / 27. 9. 2018
Kapacita:             15
Kdy kurz probíhá: Úterý / čtvrtek
Čas kurzu: 18:00 – 19:00 hod.
Cena: 1 x týdně – 1.990,-
2 x týdně – 2.990,-
*pořadatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění potřebné kapacity kurzy zrušit
*v případě volných míst je možné do jednotlivých kurzů nastoupit kdykoliv během roku

Přihlásit se můžete na: http://www.sportsteam.cz a nezapomeňte vybrat město Ústí nad Orlicí.

(uveďte název kurzu, město, den/dny, čas)

 

 


Sdílet!