Plavecká přípravka

Přihlášky na další kurz plavecké přípravky posílejte na email: plavecka.skola@tepvos.cz. Přihlášky a další potřebné informace o plavecké přípravce naleznete na https://bazenusti.cz/cs/o-kurzech-plavani/formulare-plavani/. Tým kurzů plavání.

Přihlášky do kurzu Plavecké přípravky zasílejte na e-mail: plavecka.skola@tepvos.cz

Kurz plavecká přípravka – 10 lekcí

--19Pro děti od 5 let

Kurz plavecké výuky v patnácti lekcích, který děti absolvují bez rodičů. Navazuje na základní kurz plavání dětí s rodiči a zdokonalovací kurz. Zde by se děti měly zdokonalovat v základních plaveckých dovednostech a učit se plaveckým způsobům – kraul, prsa a znak podle metodiky plavání. V tomto kurzu probíhá výuka formou her, ale s cílem osvojení prvkového plavání.

Délka lekce: 60 minut pod vedením instruktora plavání

Termíny konání:
středa    16:00 – 17:00 hod.

sobota     9:00 – 10:00 hod.

Výuka probíhá:

 • rozměry: 25 x 10,5 m, hloubka 105 – 170 cm, klesající dno, hloubka 105 – 170 cm,
  5 drah, startovní bloky, technologie využívající mírně slanné vody bez standardního chlórování
 • teplota vody: 28°C
 • teplota vzduchu: 30-32°C

 Po ukončení kurzu děti získají diplom a hračku do vody.

 

Pravidla pro omluvy a náhrady

 • V ceně kurzu je zahrnuto 10 lekcí.
 • Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce.
 • V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
 • Během těchto 10-ti lekcí máte nárok maximálně na dvě náhradní lekce, a to pouze pokud jsou řádně omluvené. Absenci omluvte pomocí http://bazenusti.auksys.cz nebo omluvte přes SMS dle pokynů na průkazce, kterou jste dostali na první lekci.
 • V případě neúčasti na lekci je nutné dítě omluvit, nejpozději den před danou lekcí do 20 hod. 
 • Neomluvené lekce se nedají nahradit.
 • Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet.
 • Náhrada za náhradní lekci se neposkytuje.
 • Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu.
 • Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že Vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.
 • kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
 • V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhradní lekce.


Sdílet!