Plavání kojenců a batolat

KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT 2019 / 2020

Vzhledem k říjnovému omezení Relaxačního centra budou z technických důvodů následující termíny kurzů posunuty.
 I. KURZ: 10. 9. 2019 – 6. 12. 2019
II. KURZ: 10. 12. 2019 – 13. 3. 2020
III. KURZ: 17. 3. 2020 – 22. 5. 2020

Základní informace

Lekce se konají ve všední dny od úterý do pátku v ranních a dopoledních hodinách. Pondělí je určeno na vložené lekce za svátky, prázdniny či odstávky Krytého plaveckého bazénu. U kurzů plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let negarantujeme po 6. kurzu rezervaci místa pro navazující kurz. Děti, které absolvovaly více než 6 kurzů budou zařazeny pouze v případě volných míst. Děti starší 2 let, které absolvovaly 6 kurzů, mohou pokračovat kurzem pro děti s rodiči v tobogánovém bazénu.

Podmínkou pro zapsání do kurzu je potvrzení od pediatra a vyplnění přihlášky a prohlášení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: plavecka.skola@tepvos.cz. 

Instruktorky se zájemcům ozývají samy před zahájením kurzu a upřesňují termíny plavání.

Veškeré platby kurzů probíhají vždy při nástupu na 1. lekci na pokladně Krytého plaveckého bazénu.

Ceník kurzů naleznete ZDE.

Kurz plavání kojenců ve vaničce od 3 - 6 měsíců

S miminkem začínáme plavat od ukončeného 3 měsíce do 6 měsíců. Po podání a zpracování přihlášky se instruktorky domlouvají s rodiči individuálně – volají na uvedené telefonní číslo.

Jak kurz probíhá  

 • 5 lekcí
 • výuka probíhá 1 x týdně v určený den a hodinu po předešlé domluvě s instruktorkou
 • ve vodě plave 1 miminko vedené ve vaně instruktorkou případně rodičem
 • voda ve vaně je v jakosti pitné vody napouštěna z vodovodního řádu
 • po lekcích následuje uvolňující masáž dítěte

Naše kurzy vedou zkušené a odborně vyškolené instruktorky, které vlastní certifikát o absolvování akreditovaného kurzu „Instruktor pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku (Instruktor plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku).

Obecně uznávané přínosy plavání nejmenších dětí

Dítě získává kladný vztah k vodě brzy po narození, kdy se snažíme co nejdříve navázat na známé „vodní“ prostředí v maminčině bříšku.

– zlepšení činnosti střev
– zlepšení spánku
– podpora chuti k jídlu
– otužování
– příznivý vliv na srdeční činnost
– zlepšení citové vazby dítěte k rodiči
– posilování zádového svalstva, které napomáhá ke správnému zakřivení páteře

Potřeby pro miminko

– 2 osušky
– kosmetiku na ošetření po koupání (olejíčky, krémy)
– u nekojených dětí doporučujeme pití v plastové láhvi, případně svačinu

Potřeby pro rodiče

– na 1. lekci plavky, osušku, mycí potřeby
– triko s krátkým rukávem
– kraťasy
– doporučujeme: fotoaparát, videokameru, pití v plastové láhvi

Pravidla pro omluvy a náhrady

– V ceně je zahrnuto 5 lekcí.
– Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce.
– V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
– V případě neúčasti na lekci je nutné dítě omluvit pomocí SMS nebo telefonicky nejpozději 2 hodiny před zahájením lekce.
– Neomluvené lekce se nedají nahradit.
– Poskytujeme náhradu za všechny řádně omluvené lekce.
– Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet.
– Náhrada za náhradní lekci se neposkytuje
– Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu.
– Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že Vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.
– Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
– V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhradní lekce.

Vrácení kurzovného v případě dlouhodobé nemoci miminka

Peněžní částka za kurz bude vrácena na účet zákazníka po zameškání 3 a více po sobě jdoucích lekcí ze zdravotních důvodů.

K vrácení peněžní částky je potřeba dodat: 

– potvrzení o zaplacení kurzu z pokladny Krytého plaveckého bazénu
– potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti miminka
– adresu na vystavení dobropisu
– bankovní spojení na vrácení částky.

Kurz plavání kojenců od 6 měsíců do 3 let dítěte

Začínáme plavat od ukončeného 6. měsíce a pokračujeme až do 3 let dítěte, kdy končí batolecí věk. Poté navazuje plavání pro starší děti. Omezení je pouze s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Rodič i dítě tak může strávit společně příjemné chvíle ve vodním prostředí.

Jak kurz probíhá

 • 10 lekcí (1 lekce / 25 až 45 minut v závislosti na věku, náladě a zdatnosti dítěte)
 • výuka probíhá 1x týdně v určený den a hodinu po předešlé domluvě s instruktorkou
 • ve skupině jsou 4 – 5 dětí + doprovod rodiče
 • v průběhu školního roku vám budou nabídnuty 2 termíny, kdy je možnost se vyfotit pod vodou
 • teplota vody cca 32° C a vzduchu cca 33° C
 • technologie využívající mírně slané vody bez standardního chlórování

Naše kurzy vedou zkušené a odborně vyškolené instruktorky, které vlastní certifikát o absolvování akreditovaného kurzu „Instruktor pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku (Instruktor plavání kojenců, batolat a děti předškolního věku).

Obecně uznávané přínosy plavání nejmenších dětí

Dítě získává kladný vztah k vodě brzy po narození, kdy se snažíme co nejdříve navázat na známé „vodní“ prostředí v maminčině bříšku.

– rozvoj motorických schopností nejmenších dětí
– prevence utonutí, sebezáchovné prvky, získání pocitu bezpečí ve vodě a zároveň respektu z ní
– získání správných návyků ve veodním prostředí
– začlenění do skupiny, společnosti
– schopnost následovat příklad, učit se
– schopnost přijmout jinou než rodičovskou autoritu
– rozvoj komunikačních dovedností
– sebedůvěra, nezávislost na okolí a rodičích

Senzomotorické učení ve vodě

– plavecké dýchání
– splývání
– potopení, zanoření a orientace nad i pod vodou
– pády a skoky do vody
– záběrové dovednosti – rozvoj pocitu vody

Potřeby pro miminko

– 2 osušky
– kosmetiku na ošetření po koupání (olejíčky, krémy)
– u nekojených dětí doporučujeme pití v plastové láhvi, případně svačinu

Potřeby pro rodiče

– plavky, osušku, mycí potřeby, pití v plastové láhvi
– maminky na lekci plavání musí používat z hygienických důvodů menstruační tampón i v době,
kdy nemají menstruaci
– doprovod maminky s dítětem může sledovat probíhající lekci

Pravidla pro omluvy a náhrady

– V ceně je zahrnuto 10 lekcí.
– Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce.
– V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
Během těchto 10 lekcí je nárok maximálně na 2 náhradní lekce, a to pouze pokud jsou řádně omluvené. Absenci omluvte ZDE nebo přes SMS dle pokynů na průkazce, kterou jste dostali na první lekci
V případě neúčasti na lekci je nutné dítě omluvit nejpozději den před danou lekcí do 20 hod.
Neomluvené lekce se nedají nahradit.
Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet.
Náhrada za náhradní lekci se neposkytuje
Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu.
Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že Vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.
Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhradní lekce.

Vrácení kurzovného v případě dlouhodobé nemoci miminka

Peněžní částka za kurz bude vrácena na účet zákazníka po zameškání 5 a více po sobě jdoucích lekcí ze zdravotních důvodů.

K vrácení peněžní částky je potřeba dodat: 

– potvrzení o zaplacení kurzu z pokladny Krytého plaveckého bazénu
– potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti miminka
– adresu na vystavení dobropisu
– bankovní spojení na vrácení částky.


Sdílet!