Plavání dětí s rodiči

KURZY PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI 2019 / 2020

PODZIMNÍ STŘEDA 2. 10. – 11. 12. 2019
JARNÍ STŘEDA 5. 2. – 15. 4. 2020

Dne 14. 9. 2019 se uskuteční od 9:00 – 10:00 hod. ukázková lekce ZDARMA, kde si mohou zájemci vyzkoušet, jak kurz probíhá.

Základní informace

Podzimní kurz i jarní kurz plavání dětí s rodiči bude probíhat ve středu od 16:00 – 17:00 hod. a v sobotu od 9:00 – 10:00 hod., vždy po 10 lekcích.

Podmínkou pro zapsání do kurzu je vyplnění přihlášky a prohlášení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: plavecka.skola@tepvos.cz. 

Veškeré platby kurzů probíhají vždy při nástupu na 1. lekci na pokladně Krytého plaveckého bazénu.

Ceník kurzů naleznete ZDE.

Základní kurz plavání dětí s rodiči pro děti od 3 do 4 let

2

Výuka pomocí her a hravých činností k získání komplexní plavecké dovednosti, která dítěti umožní do budoucna bezpečný, vytrvalý pohyb ve vodě, který bude moci v průběhu svého života mnohostranně využít rekreačně, zdravotně, kondičně, sportovně, možná pracovně, možná pro záchranu jiného lidského života. Dítě si zvyká na fyzikální vlastnosti vody, nadlehčovací pomůcky a dochází k podpoře psychomotorického vývoje.

Termíny konání:  středa    16:00 – 17:00 hod.
  sobota     9:00 – 10:00 hod.

Jak kurz probíhá

 • 10 lekcí v délce 60 minut
 • výuka probíhá pod vedením instruktora 45 minut ve vodě
 • dětský bazén: rozměry: 4,45 x 2,85 m, hloubka 0,40 m, malá skluzavka, chrlič vody, teplota vody 30°C
 • tobogánový bazén: rozměry: 5,20 x 4,35 m, rovné dno, hloubka 0,70 m, teplota vody 29 °C
 • velký výukový bazén: rozměry: 25 x 10,5 m, hloubka 105 – 170 cm, klesající dno,
  5 drah, startovní bloky, teplota vody 28°C,teplota vzduchu  30 – 32°C
 • po ukončení kurzu děti získají diplom a hračku do vody
 • děti mohou dále postoupit do dalších plaveckých kurzů

Pravidla pro omluvy a náhrady

– V ceně je zahrnuto 10 lekcí.
– Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce.
– V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
Během těchto 10 lekcí je nárok maximálně na 2 náhradní lekce, a to pouze pokud jsou řádně omluvené. Absenci omluvte ZDE nebo přes SMS dle pokynů na průkazce, kterou jste dostali na první lekci
V případě neúčasti na lekci je nutné dítě omluvit nejpozději den před danou lekcí do 20 hod.
Neomluvené lekce se nedají nahradit.
Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet.
Náhrada za náhradní lekci se neposkytuje
Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu.
Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že Vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.
Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhradní lekce.

Vrácení kurzovného v případě dlouhodobé nemoci dítěte

Peněžní částka za kurz bude vrácena na účet zákazníka po zameškání 5 a více po sobě jdoucích lekcí ze zdravotních důvodů.

K vrácení peněžní částky je potřeba dodat: 

– potvrzení o zaplacení kurzu z pokladny Krytého plaveckého bazénu
– potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti dítěte
– adresu na vystavení dobropisu
– bankovní spojení na vrácení částky.

Zdokonalovací kurz plavání dětí s rodiči pro děti od 4 do 6 let

2013-06-05 plavání (10)Kurz navazuje na základní kurz plavání dětí s rodiči. V tomto kurzu by se děti měly zdokonalit v základních plaveckých dovednostech a tím se tak i připravit na plavání bez asistence rodičů. Po jeho absolvování mohou děti pokračovat v plaveckém kurzu v plavecké přípravce.

Termíny konání: středa    16:00 – 17:00 hod.
  sobota     9:00 – 10:00 hod.

Jak kurz probíhá

 • 10 lekcí v délce 60 minut
 • výuka probíhá pod vedením instruktora 45 minut ve vodě
 • dětský bazén: rozměry: 4,45 x 2,85 m, hloubka 0,40 m, malá skluzavka, chrlič vody, teplota vody 30°C
 • tobogánový bazén: rozměry: 5,20 x 4,35 m, rovné dno, hloubka 0,70 m, teplota vody 29 °C
 • velký výukový bazén: rozměry: 25 x 10,5 m, hloubka 105 – 170 cm, klesající dno,
  5 drah, startovní bloky, teplota vody 28°C,teplota vzduchu  30 – 32°C
 • po ukončení kurzu děti získají diplom a hračku do vody
 • děti mohou dále postoupit do plavecké přípravky

Pravidla pro omluvy a náhrady

– V ceně je zahrnuto 10 lekcí.
– Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce.
– V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
Během těchto 10 lekcí je nárok maximálně na 2 náhradní lekce, a to pouze pokud jsou řádně omluvené. Absenci omluvte ZDE nebo přes SMS dle pokynů na průkazce, kterou jste dostali na první lekci
V případě neúčasti na lekci je nutné dítě omluvit nejpozději den před danou lekcí do 20 hod.
Neomluvené lekce se nedají nahradit.
Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet.
Náhrada za náhradní lekci se neposkytuje
Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu.
Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že Vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.
Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhradní lekce.

Vrácení kurzovného v případě dlouhodobé nemoci dítěte

Peněžní částka za kurz bude vrácena na účet zákazníka po zameškání 5 a více po sobě jdoucích lekcí ze zdravotních důvodů.

K vrácení peněžní částky je potřeba dodat: 

– potvrzení o zaplacení kurzu z pokladny Krytého plaveckého bazénu
– potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti dítěte
– adresu na vystavení dobropisu
– bankovní spojení na vrácení částky.


Sdílet!