Plavání dětí s rodiči

Dne 14. 9. 2019 se uskuteční ukázková lekce ZDARMA, kde si mohou zájemci vyzkoušet, jak kurz probíhá.

KURZY PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI 2019 / 2020

PODZIMNÍ STŘEDA 2. 10. – 11. 12. 2019
  SOBOTA 5. 10. – 7. 12. 2019
     
JARNÍ STŘEDA 5. 2. – 15. 4. 2020
  SOBOTA 1. 2. – 18. 4. 2020

Přihlášky do kurzu

Podzimní kurz i jarní kurz plavání dětí s rodiči bude probíhat ve středu a v sobotu, vždy po 10 lekcích. Přihlášky do kurzu Plavání dětí s rodiči zasílejte na e-mail: plavecka.skola@tepvos.cz. Přihlášky a další potřebné informace o plavání dětí s rodiči naleznete ZDE.

 

Základní kurz plavání dětí s rodiči – 10 lekcí

Pro děti od 3 do 4 let2

Výuka pomocí her a hravých činností k získání komplexní plavecké dovednosti, která dítěti umožní do budoucna bezpečný, vytrvalý pohyb ve vodě, který bude moci v průběhu svého života mnohostranně využít rekreačně, zdravotně, kondičně, sportovně, možná pracovně, možná pro záchranu jiného lidského života. Dítě si zvyká na fyzikální vlastnosti vody, nadlehčovací pomůcky a dochází k podpoře psychomotorického vývoje.

Délka lekce: 60 minut, výuka pod vedením instruktora 45 minut ve vodě

Výuka probíhá:

 • dětský bazén: rozměry: 4,45 x 2,85 m, hloubka 0,40 m, malá skluzavka, chrlič vody, teplota vody 30°C
 • tobogánový bazén: rozměry: 5,20 x 4,35 m, rovné dno, hloubka 0,70 m, teplota vody 29 °C
 • velký výukový bazén: rozměry: 25 x 10,5 m, hloubka 105 – 170 cm, klesající dno,
  5 drah, startovní bloky, teplota vody 28°C,teplota vzduchu  30 – 32°C

Termín konání: 

středa    16:00 – 17:00 hod.

sobota     9:00 – 10:00 hod.

Po ukončení kurzu děti získají diplom a hračku do vody – mohou dále postoupit do dalších plaveckých kurzů.

Zdokonalovací kurz plavání dětí s rodiči – 10 lekcí

Pro děti od 4 do 6 let

2013-06-05 plavání (10)Kurz navazuje na základní kurz plavání dětí s rodiči. V tomto kurzu by se děti měly zdokonalit v základních plaveckých dovednostech a tím se tak i připravit na plavání bez asistence rodičů. Po jeho absolvování mohou děti pokračovat v plaveckém kurzu v plavecké přípravce.

Délka lekce: 60 minut, výuka pod vedením instruktora 45 minut ve vodě

Termín konání:

středa    16:00 – 17:00 hod.

sobota     9:00 – 10:00 hod.

Po ukončení kurzu děti získají diplom a hračku do vody – mohou dále postoupit do plavecké přípravky.

Pravidla pro omluvy a náhrady

 • V ceně kurzu je zahrnuto 10 lekcí.
 • Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce.
 • V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte.
 • Během těchto 10-ti lekcí je nárok maximálně na 2 náhradní lekce, a to pouze pokud jsou řádně omluvené. Absenci omluvte pomocí http://bazenusti.auksys.cz nebo omluvte přes SMS dle pokynů na průkazce, kterou jste dostali na první lekci.
 • V případě neúčasti na lekci je nutné dítě omluvit nejpozději den před danou lekcí do 20 hod. 
 • Neomluvené lekce se nedají nahradit.
 • Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet.
 • Náhrada za náhradní lekci se neposkytuje.
 • Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu.
 • Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že Vám nebude vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok.
 • Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
 • V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhradní lekce.


Sdílet!