O plavecké škole

plavecka_skola1Plavecká škola v Ústí nad Orlicí má více než dvacetiletou tradici. Plaveckou výuku provozuje pět dnů v týdnu v dopoledních a částečně i odpoledních hodinách. Možnosti plavecké výuky využívají nejen všechny místní školy, ale také většina škol ze spádové oblasti ústeckoorlického i rychnovského okresu. Výuka je celoroční s výjimkou letních prázdnin.

Snažíme se vyhovět všem požadavkům moderní plavecké výuky. Přibližujeme dětem plavecký sport zábavnou formou. Používáme plavecké pomůcky, učíme je základům jednotlivých plaveckých způsobů a postupně tak zvyšujeme jejich plaveckou i fyzickou zdatnost.

Všechny programy a lekce připravují odborní pracovníci a realizaci provádí vyškolené instruktorky, které vidí smysl při práci s dětmi.

Plavecká škola Chobotnice v Ústí nad Orlicí je řádným členem ASOCIACE PLAVECKÝCH ŠKOL ČR. Osvědčení člena asociace.

Školní rok 2016/2017

V letošním školním roce proběhla plavecká výuka pro 2 622 žáků z okolních škol.

Mateřské školy 798 žáků
Základní školy 1 824 žáků

Organizace plavecké výuky

Plavecká výuka probíhá ve čtyřech kurzech, každý kurz má celkem dvacet vyučovacích hodin. Žáci absolvují deset dvojlekcí po 90 minutách, z nichž minimálně osm bude po sobě jdoucích a jedna nebo dvě lekce mohou být vložené.

I. kurz: září – listopad
II. kurz: listopad – únor
III. kurz: únor – duben
IV. kurz: duben – červen

Metodika plavecké výuky

Žáci jsou přihlášeni do přípravné, základní a zdokonalovací plavecké výuky. Během 10-ti lekcí se učí základním plaveckým dovednostem, plaveckým způsobům (prsa, znak, kraul) a jejich zdokonalení. Vyzkouší si základy vodního póla, záchranu a dopomoc unavenému plavci. Velkou pozornost věnujeme sebezáchově. Její prvky se uplatňují během výuky v každé lekci. Po absolvování kurzu děti dostávají od plavecké školy mokré vysvědčení, vodní hračku a pro školu 1x společnou fotografii žáků. Nakonec si pohrají, zasoutěží a budou moci využít jízdu na tobogánu.

Plaveckou výuku provádí vyškolení instruktoři, kteří se těší na Vaše žáky.


Sdílet!