O Plavecké škole

plavecka_skola1Plavecká škola v Ústí nad Orlicí má více než dvacetiletou tradici. Plaveckou výuku provozuje pět dnů v týdnu v dopoledních a částečně i odpoledních hodinách. Možnosti plavecké výuky využívají nejen všechny místní školy, ale také většina škol ze spádové oblasti ústeckoorlického i rychnovského okresu. Výuka je celoroční s výjimkou letních prázdnin.

Snažíme se vyhovět všem požadavkům moderní plavecké výuky. Přibližujeme dětem plavecký sport zábavnou formou. Používáme plavecké pomůcky, učíme je základům jednotlivých plaveckých způsobů a postupně tak zvyšujeme jejich plaveckou i fyzickou zdatnost.

Všechny programy a lekce připravují odborní pracovníci a realizaci provádí vyškolené instruktorky, které vidí smysl při práci s dětmi.

Plavecká škola Chobotnice v Ústí nad Orlicí je řádným členem ASOCIACE PLAVECKÝCH ŠKOL ČR. Osvědčení člena asociace.

Organizace plavecké výuky

Plavecká výuka probíhá ve čtyřech kurzech, každý kurz má celkem dvacet vyučovacích hodin. Žáci absolvují deset dvojlekcí po 90 minutách, z nichž minimálně osm bude po sobě jdoucích a jedna nebo dvě lekce mohou být vložené.

I. kurz: září – listopad
II. kurz: listopad – únor
III. kurz: únor – duben
IV. kurz: duben – červen

Metodika plavecké výuky

Žáci jsou přihlášeni do přípravné, základní a zdokonalovací plavecké výuky. Během 10-ti lekcí se učí základním plaveckým dovednostem, plaveckým způsobům (prsa, znak, kraul) a jejich zdokonalení. Vyzkouší si základy vodního póla, záchranu a dopomoc unavenému plavci. Velkou pozornost věnujeme sebezáchově. Její prvky se uplatňují během výuky v každé lekci. Po absolvování kurzu děti dostávají od plavecké školy mokré vysvědčení, vodní hračku a pro školu 1x společnou fotografii žáků. Nakonec si pohrají, zasoutěží a budou moci využít jízdu na tobogánu.

Plaveckou výuku provádí vyškolení instruktoři, kteří se těší na Vaše žáky.


Sdílet!