Průběh plaveckých kurzů – plavecké výuky

Plavecká výuka probíhá ve čtyřech kurzech, každý kurz má celkem dvacet vyučovacích hodin. Žáci ZŠ absolvují deset dvojlekcí po 90 minutách, žáci MŠ deset lekcí po 60 minutách, z nichž minimálně osm bude po sobě jdoucích a jedna nebo dvě lekce mohou být vložené.

I. kurz:     září – listopad
II. kurz:   listopad – únor
III. kurz: únor – duben
IV. kurz: duben – červen


Sdílet!