TEPVOS CUP

1-38Od zimy 2016 se bude hrát na Zimním stadionu v Ústí nad Orlicí podle upravených pravidel hokejový turnaj v bezkontaktním minihokeji s názvem TEPVOS CUP.
Startovat mohou všichni, kteří v ročníku 2016 – 2017 nenastoupí ani jednou v mistrovských soutěžích okresu a vyšších. Hraje se i nadále bezkontaktně v počtu čtyř hráčů plus brankář s libovolným počtem náhradníků. Brankáři startují bez omezení a mohou se mezi celky půjčovat. Hráčskou výjimku mají pouze hráči ročníku 1975 a starší, ti startují úplně bez omezení. Hrací čas je povýšen na 3 x 12 minut čistého času, při remíze 2 minuty prodloužení, popř. nájezdy. Přihlášky, soupisky a čísla účtu pro zaslání startovného najdete níže.

 

Podmínky přihlášení mužstva:
1. Řádně odevzdaná a vyplněná přihláška – do 30. září 2016
2. V termínu zaplacené startovné (1000 Kč) – do 30. září 2016 (po zaplacení nevratné)!
3. V termínu zaplacená první záloha na led, rozhodčí a časomíru (800 Kč x počet zápasů) – do 30. října 2016.
Veškeré platby provádějte bezhotovostně na účet: 168 752 599/0300, variabilní symbol 503 2016, zpráva příjemce: vždy musí být uveden NÁZEV DRUŽSTVA
V termínu (do 30. září 2016) musí být řádně odevzdaná a vyplněná soupiska mužstva maximálně dvaceti hráčů + dvou brankářů.
Bližší informace na telefonu 777 171 656, Michael Resler – osoba pověřená vedením turnaje TEPVOS CUP.

Hokejový turnaj TEPVOS CUP má své vítěze


Sdílet!